Jdi na obsah Jdi na menu
 


Referáty

veškeré referáty zde - níže.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Biomasa

(Daniela Pokorná, 26. 3. 2017 19:44)

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie

Fotosyntéza

(Nikola Klimšová, kč3, 26. 3. 2017 17:41)

Omlouvám se za spožděni ale byla jsem nemocná a zapoměla jsem na to.
V 17. a 18. století se začali vědci hlouběji zabývat ději, které probíhají v rostlinách. K prvním patřili Johannes van Helmont a Joseph Priestley. Důležitým výsledkem jejich zkoumání bylo zjištění, že v zelených částech rostlin dochází k výměně plynů, kyslíku a oxidu uhličitého. Rozhodující objev však učinil holandský lékař Jan Ingenhousz (1730 - 1799), který našel zásadní souvislost mezi touto výměnou a slunečním zářením. Prokázal, že působením světla přijímají rostliny oxid uhličitý a "vydechují" kyslík, ve tmě pak v rostlinách probíhá opačný proces. Jev dostal jméno fotosyntéza. Už před více než 2,5 miliardami let začaly v prvních primitivních organismech, například v sinicích, působením slunečního světla chemické přeměny organických sloučenin. Byl tak "nastartován" nejdůležitější biochemický proces na Zemi - fotosyntéza (řecké slovo fos = světlo). Z hlediska fyziky je fotosyntéza děj, při kterém si rostliny vyměňují látky a energii se svým okolím. V listech rostlin se část energie slunečního záření (jen asi 1 - 2 %) mění na chemickou energii, která se ukládá do molekul glukózy (cukru). Buňky listů obsahují zelené barvivo chlorofyl, schopné dopadající světlo absorbovat. I když jde při fotosyntéze o složité biochemické reakce (probíhají ve dvou stupních), pokusíme se objasnit aspoň jejich podstatu.
Rostliny přijímají z půdy vodu (H2O) a ze vzduchu oxid uhličitý (CO2).
Působením světla dochází v listech k reakci, při níž vzniká kyslík a glukóza C6H12O6.
Kyslík O2, uvolňovaný do vzduchu, dýchají živočichové a vydechují oxid uhličitý CO2.
Energeticky bohatá glukóza (cukr) se následně přeměňuje na látky potřebné k růstu rostliny.Tento cyklus důkladně prozkoumal americký biochemik, syn ruských emigrantů, Malvin Calvin (1911 - 1997) a za své výzkumy získal v roce 1961 Nobelovu cenu. Bez fotosyntézy by nemohl existovat život na naší Zemi - rostliny by nerostly, živočichové by ztratili potravu, v atmosféře by přibývalo oxidu uhličitého a ubývalo kyslíku. Do atmosféry se ročně uvolňuje asi 200 miliard tun kyslíku, nezbytného pro dýchání. Současně vzniká každoročně asi 150 miliard tun organických látek, tzv. biomasy. Během stamilionů let z ní vznikla fosilní paliva, využívaná dnes jako nejrozšířenější (bohužel neobnovitelný) zdroj energie pro vytápění, dopravu i výrobu elektrické energie. Téměř všechny živé organismy na Zemi využívají k životu chemickou energii, která vznikla přeměnou energie slunečního záření zelenými rostlinami v procesu fotosyntézy.

Čím člověk škodí životnímu prostředí a jak pomáhá životnímu prostředí?

(Horká Nikola H3, 20. 3. 2017 18:34)

Člověk škodí: Vyhazuje odpadky, kácí stromy,šlape po rostlinkách,zabíjí zvířata(pro jídlo,oděv,nábytek..),hodně továren,testuje věci na zvířatech...

Člověk pomáhá: Lidi se snaží třídit odpad,sázejí nové rostlinky a stromy,starají se o zvířátka,snaží se zabránit znečištěnému ovzduší(př:nepálit plasty..),dělají bio odpad,odpady házejí na skládky...

Poušť

(Horká Nikola H3, 20. 3. 2017 18:21)

Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody.Pokud jde o režim počasí, charakteristické je prudké střídání teplot: ve dne vedra až 40 °C, v noci prudké ochlazení (někdy až k bodu mrazu nebo i pod nulu). Pouštní zvířata jsou na vysoké teploty aklimatizována a uzpůsobena.Je tam Neživé prostředí=Abiotické(Slunko,voda, půda..) a živé prostředí=Biotické(zvířata,rostliny..).

Biomasa

(Sára Hutyrová CRO1, 20. 3. 2017 11:39)

Jedná se o souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. U rostlin je biomasa rozlišována na podzemní nebo nadzemní biomasa, biomasa suchá nebo ve vegetativním stavu.

Potravní řetězec

(Anna Nguyenová CRO1, 20. 3. 2017 10:21)

rostlina -> housenka -> sýkorka -> krahujec -> liška

Potravní řetezec přílad

(Magda Hutyrová CRO1, 20. 3. 2017 10:14)

Lovecko
– pastevecký řetězec

Nejobvyklejší příklad potravního
řetězce

První článek: producent – zelené
rostliny
krahujec
rostliny

Další články: predátoři –
konzumenti v každém dalším kroku
vyššího řádu

Poslední článek: vrcholový predátor

potravní řetězec

(Veronika Školníková CRO1, 20. 3. 2017 9:48)

Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. které druhy požírají které. Těmito organismy jsou obvykle fotosyntetizující rostliny a řasy, ale ve vzácných případech to mohou být i chemotrofní organismy, jako tomu je například na dně hlubokých moří. živočišná: karnivor (masožravec) běžné:
hematovor, sangvinivor (krev) • insektivor (hmyzožravec) • myrmekovor (mravenci) • piscivor (ryby) • lepidovor (šupiny) • ofiovor (hadi) • moluskivor (měkkýši) • durovor (skořápkatí měkkýši, korýši a korály) • spongivor (houbovci) • mukovor (hlen, paraziticky)

Potravní řetězec

(Sára Sasínová CRO1, 20. 3. 2017 9:41)

Potravní řetězec popisuje potravní vztahy mezi druhy v ekosystému, tj. které druhy požírají které. Jinými slovy ukazuje, jak se v rámci ekosystému přesunuje biologický materiál a energie z jednoho druhu na druhý.
Například:
zelí-housenka běláska zelného-kos-jestřád

Co je to biomasa

(Tichanská Tereza cro1, 19. 3. 2017 20:56)

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Biomasa

(Veronika Badurova Ksg2, 19. 3. 2017 20:55)

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie

BIOMASA

(Bachorková Radka KSG2, 19. 3. 2017 20:48)

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.
suchá - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji spalovat přímo, případně po mírném vysušení;
mokrá - zejména tekuté odpady - kejda a další odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se zejména v bioplynových technologiích;
speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních technologiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu.

Biomasa

(Roháčková Natálie KSG2, 19. 3. 2017 20:24)

Biomasa je souhrn látek tvořících těla organismů. Energetická hodnota biomasy se stanovuje buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu bílkovin, cukrů a tuků.
Při spalování biomasy, dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny (a jiné látky), a při následné oxidaci se uvolňuje energie, kysličník uhličitý (CO2). Biomasa je základem obnovitelných zdrojů energie. Zaujímá až 75 % v rámci všech obnovitelných zdrojů, jako je voda, vítr, slunce apod. Proto je také podrobována stále většímu zkoumání z hlediska jejího využívání. Sleduje se nejen výhřevnost a efektivita spalování, ale rovněž zplodiny jejího hoření - emise.
Biomasu můžeme rozlišit podle obsahu vody:
Suchá - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji spalovat přímo, případně po mírném vysušení.
Mokrá - zejména tekuté odpady (kejda a další odpady). Nelze ji spalovat přímo, využívá se zejména v bioplynových technologiích.
Speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních technologiích k získání energetických látek (zejména bionafty nebo lihu).

Co je savana, flora, fauna + příklad

(Natálie Němcová ARU3, 19.3. 2017, 19. 3. 2017 19:54)

Savana je označení pro travnaté oblasti tropických a subtropických oblastí.Během roku je zde vyhraněné období dešťů a období sucha. V podobných klimatických podmínkách se vyskytují i zcela nebo částečně opadavé lesy. O tom, který vegetační typ převládne, rozhoduje klima a půdní podmínky. Traviny i dřeviny mají odlišné ekologické nároky, vzájemně se potlačují a tím vytvářejí podstatu savany. např Jižní Amerika, Austrálie

Fauna je souhrnné označení té části přírody, kterou se zabývá zoologie, to znamená živočichy. Souvisejícím termínem je flóra, používaná naopak v botanice. Fauna se dělí například podle systematických kritérií (fauna ptáků = avifauna, fauna měkkýšů = malakofauna, atp.), podle zeměpisných oblastí, podle ekologických hledisek (např. fauna pouští) nebo podle velikosti (druhy mikroskopické = mikrofauna, a makroskopické = megafauna).

př. potravního řetězce

(Barbora Zahradníková Ksg2, 19. 3. 2017 15:57)

rostlina-kobylka-mravenec-sojka-káně-liška-člověk

Příklad potravního řetězce

(Kisza Jiří KSG2, 19. 3. 2017 14:10)

kopretina -> bělásek -> vážka -> skokan -> užovka -> čáp

Biomasa

(Simona Hozová KSG2, 19. 3. 2017 10:52)

Biomasa je součástí obnovitelných zdrojů energie. Těmi se rozumějí obnovitelné nefosilní zdroje energie (vítr, sluneční energie, geotermální energie, energie vln a přílivu, energie vody, biomasa, plyn ze skládek, z čistíren odpadních vod a bioplyny).


Definice biomasy dle evropské směrnice:

„biomasou" se rozumí biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví, a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního odpadu.

Biomasu můžeme rozlišit podle obsahu vody:

suchá - zejména dřevo a dřevní odpady, ale také sláma a další odpady. Lze ji spalovat přímo, případně po mírném vysušení;
mokrá - zejména tekuté odpady - kejda a další odpady. Nelze ji spalovat přímo, využívá se zejména v bioplynových technologiích;
speciální biomasa - olejniny, škrobové a cukernaté plodiny. Využívají se ve speciálních technologiích k získání energetických látek - zejména bionafty nebo lihu.

příklad potravniho řetězce KSG2

(ktistyna pavelkova, 15. 3. 2017 19:45)

Tráva -> saranče -> ješterka -> káně.

příklad potravního řetězce

(Nikola Kořená KSG2, 13. 3. 2017 20:59)

tráva => cvrček => žába => jestřáb

Biomasa

(Nováková Michaela KČ3, 13. 3. 2017 19:53)

je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, a proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.Celková hmotnost biomasy je obvykle stanovena vážením, popřípadě též odhadem z objemu nebo délky těla. U čerstvě nalovených organismů je stanovena živá nebo čerstvá biomasa. Přesnější je stanovení biomasy suché (sušiny) a sušiny bez popelovin. Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v joulometru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků.