Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekosystém

Ekosystém

 

Je tvořen společenstvím organismů spolu s abiotickým prostředím.

Abiotické prostředí je určité množství vody, minerálních látek, světla a tepla. Souhra těchto abiotických faktorů vytváří určité podmínky klimatické (podnební) i půdní, které se v průběhu času mění.

Všechny složky ekosystému jsou vzájemně propojeny koloběhem látek, tokem energie a předáváním informací. Dalším znakem ekosystému je neustálý vývoj a samoregulace, které podmiňují stabilitu ekosystému.

1) vodní – rybník, řeka, moře, oceán

2) suchozemský – les, louka, pole

 

 

 

EKOSYSTÉM PŘÍRODNÍ  UMĚLÝ
VODNÍ

BAŽINA

POTOK JEZERO

MOŘE

 

RYBNÍK PŘEHRADA

STUDNA

SUCHOZEMSKÝ

POUŠŤ

TROPICKÝ PRALES

HORSKÁ LOUKA

SAVANA

TAJGA

STEP

TUNDRA

MĚSTO

PARK

SKLENÍK

POLE

LES

LOUKA

ZAHRADA

 

Lesy se rozkládají na třetině našeho území a dominují v nich jehličnany, které tvoří tři čtvrtiny porostů (nejvíce je zastoupen smrk, pak borovice). Zbývající čtvrtinu tvoří listnáče, z nichž se nejčastěji vyskytuje buk a dub. 

 

Význam lesa (funkce lesa)

 

V lese můžeme vertikálně rozlišit patrovitost 

 • NADZEMNÍ PATRA
  • stromové (korunové) patro (3m a více)
  • keřové patro (1 - 3m)
  • bylinné patro (0 - 1m)
  • mechové patro (0m)
 • PODZEMNÍ PATRA
  • svrchní kořenové patro (0 - 20cm pod zemí)
  • střední kořenové patro (20cm - 1m pod zemí)
  • spodní kořenové patro (1 a více metrů pod zemí)

 

 

Vegetační lesní stupně ČR podle nadmořské výšky

9 Klečový (do 1600m),

8 smrkový (do 1370m) 

7 bukosmrkový, 6 smrkobukový (1100m)

5 jedlobukový, 4 bukový (do 800m)

3 dubobukový, 2 bukodubový, 1 dubový (650m) 

0 borový

 

............................................................................

Náměty na referáty:

 1. co je tropický prales-flora, fauna, význam
 2. co je step-flora, fauna + příklad
 3. co je savana, flora, fauna + příklad
 4. co je tajga-flora, fauna + příklad
 5. co je tundra-flora, fauna + příklad

 

............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář