Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abiotické podmínky života

ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA

Na každý organismus působí neustále podmínky prostředí, ve kterém se nachází

Podmínky působící na organismus můžeme rozdělit na:

 ABIOTICKÉ = vlivy neživého prostředí (sluneční záření, voda, půda, atm. tlak……)

BIOTICKÉ = vlivy ostatních organismů

 

Sluneční záření =

 1.  světlo(fotosyntéza)
 2. Teplo
 3. Vzduch
 4. Voda
 5. Půda

 

Sluneční záření = zdroj:

 1. Tepla
 2. Světla
 3. Energie
 1. Ultrafialové záření
  1. Většinou pohlcováno ozonovou vrstvou
  2. Ve větších dávkách životu nebezpečné
  3. V malých dávkách důležité
   1. Vznik vitamínu D
 2. Viditelné záření – světlo
  1. Základní zdroj energie pro fotosyntézu
  2. Živočichům umožňuje vidění
 3. Infračervené světlo
  1. Zahřívá těla organismů i neživá tělesa

 

Světelný režim v přírodě:

 1. Periodický charakter
 2. Souvisí s otáčením Země
 3. Střídání dne a noci
 4. Střídání ročních období

 

Vliv světla na rostliny:

 1. Zdroj energie
 2. Kvetení rostlin
 3. Pohyby rostlin

 

Vliv světla na živočichy:

 

 1. Orientace zrakem
 2. Migrace
 3. Tvorba pigmentu
 4. Denní aktivita

 

Teplo:

Zdroj tepla:

 •  sluneční záření
 • teplotní optimum organismů
 • zpravidla 15 – 30° C
 • extrémy: bakterie – od :  -190° do +100°C

 

Vliv tepla na rostliny:

 1. Opad listí
 2. Zrání plodů
 3. Klíčení semen

Adaptace rostlin na zvýšenou teplotu

 1. Lesklé listy
  1. Umožňují větší odraz záření

Adaptace rostlin na sníženou teplotu:

 1. Chlupy na listech
 2. Snížení obsahu vody v rostlině
 3. Opad listů

Vliv tepla na živočichy – studenokrevní živočichové

 1. Nízká teplota
  • Nízká tělesná aktivita
 1. Vyšší teplota
  • Vyšší aktivita, pohyb,
  • lov, příjem potravy

Vliv tepla na živočichy – teplokrevní živočichové

 1.  Udržují svou tělesnou

        teplotu na určité úrovni, nezávisle na okolí

 1. Produkují velké množství tepla
 2. Mají schopnost termoregulace
 3. Vytvářejí teplotní izolaci
  • Srst, peří, podkožní tuk
 4. Nízká teplota

        – vznik světlejších forem

 

Zimní spánek:

 1. Aktivní schopnost snižovat a zvyšovat svou tělesnou teplotu a udržovat homeostázu v podmínkách podchlazení
  • Ježek, křeček
 2. Nepravý zimní spánek
  • Během spánku  se nesnižuje teplota
  • medvěd, jezevec
  • Kyslík
  • Koncentrace O2 je velmi stabilní – 21 %
  • Produkt fotosyntézy
  • Množství klesá s nadmořskou výškou
  • Oxid uhličitý
  • Ve vzduchu 0,03 %
  • Důležitý pro fotosyntézu
  • Množství ve vzduchu roste
  • Dusík
  • Ve vzduchu 78 %
  • Přímo využívají jen některé organismy (bakterie)
  • Vzdušná vlhkost (vodní pára)

 

Vzduch:

 1. Kyslík
  • Koncentrace O2 je velmi stabilní – 21 %
  • Produkt fotosyntézy
  • Množství klesá s nadmořskou výškou
 2. Oxid uhličitý
  • Ve vzduchu 0,03 %
  • Důležitý pro fotosyntézu
  • Množství ve vzduchu roste
 3. Dusík
  • Ve vzduchu 78 %
  • Přímo využívají jen některé organismy (bakterie)
 4. Vzdušná vlhkost (vodní pára)

 

Význam vzduchu:

 1. Proudění
  • Živočichové
   1. Orientace – zachycení pachů
   2. Využití při letu
  • Rostliny
   1. Přenos semen
   2. Opylení
 2. Ve vzduchu se hromadí škodliviny
  • Oxidy síry, oxón, oxidy dusíku, prach, …
  • Ohrožují zdraví a život organismů

 

Voda:

 1. Hydrosféra
  • Na Zemi ve třech skupenstvích
  • Mořská voda
   1. 78 % zemského povrchu
  • Sladká voda
   1. 2 % zemského povrchu
    • Proudící
    • Stojatá
    • Podzemní vody
  • Brakické vody
   1. Přechod mezi sladkou a slanou vodou

Hustota:

775x vyšší než vzduch

Nadlehčuje, ovlivňuje tvar těla

Hydrostatický tlak

Roste s hloubkou

Nebezpečné náhlé změny tlaku

Teplota

Limitující faktor vodního prostředí

Množství kyslíku

Limitující faktor ve stojatých vodách

Zdroj – vzduch, vodní rostliny

 

 • Vzniká zvětráváním hornin a činností organismů
 • Rostlinám umožňuje upevnění na stanovišti
 • Živočichům poskytuje úkryt
 • Je zdrojem většiny minerálních látek
 • Efadon
  1. Soubor organismů žijících v půdě

 

Půdní reakce pH:

 • Organismy přizpůsobené určitému pH nejsou schopny dlouhodobě žít v prostředí s jeho jinými hodnotami (růstové a metabolické poruchy vedoucí až ke smrti)
 • Opad některých rostlin– zvýšení kyselosti půdy (smrk, borovice, vřes, brusinka) + kyselé deště
 • Lípa, buk, javor – opad udržuje neutrální až zásaditou
 • Změna pH v posledních letech=vliv oxidu siřičitého a oxidu dusíku, které se v podobě kyseliny sírové, nebo dusičné dostávají v podobě kyselých srážek do půdy. V současnosti-řada opatření ke snížení kyselosti (filtry)
 •