Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biotické podmínky života

 

Základy ekologie biotické faktory

Populace a společenstva

 

 

 

 

 

 

 

1) Populace

Doplňte názvy druhů živočichů na obrázcích do textu:

První obrázek zachycuje část populace druhu .....................  v roce 2015 na Vltavě nedaleko od Prahy 


  dve_labute.jpg

         

 

 

 

 

na druhém obrázku je  část populace druhu  .................. v roce 2016 na rybníku u Frýdku-Místku

kaceny.jpg

 

 

 

Pokuste se pomocí předchozí doplňovačky o definici populace.

 • populace soubor jedinců stejného druhu, kteří žijí v určitém místě a v určitém čase
 • hustota populace počet jedinců v určitém prostoru

 

 Podle obrázků doplňte příklad populace s nízkou hustotou.

populace s nízkou hustotou 

   rys-ostrovid.jpg       orel-skalni.jpg                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Podle obrázků doplňte příklady populace s vysokou hustotou.

populace s vysokou hustotou

 

komar.pngsrna.jpgpavouk.jpg       

 

 

 

 

 

 

 

 

Co ovlivňuje hustotu

populace?

 

Porodnost (natalita)

 

Úmrtnost (mortalita)

 

Stěhování (migrace)

 

Podmínky prostředí

 

 • za optimálních podmínek (dostatek potravy, málo přirozených nepřátel, vhodné klima) → projevení rozmnožovací schopnosti populace

 

 • přemnožené populace se projevují jako škůdci

 

 

 

Podle obrázků doplňte názvy častých škůdců.

Co je příčinou jejich rychlého množení?   

 

 • mandelinka bramborová, lýkožrout smrkový, bělásek zelný

 

mandelinka.jpg

lykozrout-smrkovy.jpg

 

belasek.jpg

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  

 

 •  
 •  
 •  

 

 •  

 

 • Regulaci vztahů mezi jedinci v rámci jedné populace živočichů umožňují složité způsoby chování (např. zpěv ptáků, značkování území pachem, hierarchie ve skupině)

 • každá populace zaujímá v prostředí určitou niku je dána jejími nároky na prostředí, významem v prostředí, vztahy k ostatním druhům

 Charakterizujte niku strakapouda

 

 

Spojte názvy vztahů populací s jejich příklady:

.....................................................................................................................
1. Konkurence 

2. Predace  

3. Parazitismus                              

4. Symbióza 


1. Káně lesní, rys ostrovid

2. Lišejníky, mykorhiza

3. tasemnice, roup dětský

4. různé druhy bylin na jednom      stanovišti

 

 

Pokuste se o definice jednotlivých vztahů mezi populacemi.

 

 • vztah dvou populací, které se vzájemně omezují   tím, že mají podobné nebo stejné nároky na určité složky prostředí

 

 • dravý způsob života, při němž živočich (predátor) aktivně vyhledává a loví kořist pro potravu

 

 • parazité žijí na úkor tzv. hostitele (získávají obživu
  na povrchu nebo uvnitř jeho těla)

 

 • jedna populace je užitečná druhé, nebo jsou si vzájemně prospěšné

 

 

 

 

Na obrázku jsou zachyceny některé vztahy

mezi populacemi. Určete, o jaké vztahy se jedná.

symbióza?  parazitismus? 

 

symbi.jpg  jmeli.jpgmrav-kralovna.jpg

kliste.jpg

 • vztahy mezi populacemi jsou důležité pro udržování biologické rovnováhy   

 

 • Uveďte příklady narušení vztahů v přírodě.

např. přemnožení králíků v Austrálii – nedostatek predátorů, přemnožení hlodavců – nedostatek dravců

kralik_na_tasmanii.jpg

potkan_rattus_norvegicus_04.jpg

 

 

2. Společenstva    Pokuste se o definici společenstva.

společenstvo rostlin (fytocenóza)

 

  fytocenoza.jpg                                                                                                      

společenstvo živočichů (zoocenóza)

      zoocenoza.jpg          

 

 

 

 

 

 • společenstvo všech organismů – biocenóza
 • společenstvo - soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí na určitém místě v určitém čase
 • společenstva mají různou druhovou rozmanitost – biodiverzita
 • ekoton místo s velkou biodiverzitou, stýkají se zde dvě různá společenstva (okraj lesa, okraj rybníka)
 • organismy jsou ve společenstvu různě uspořádány
 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář